Skimmel

 

Muusfoto IMG 8397 175X282

Aftryksprøver

Aftryksplader kan bruges til påvisning og artsbestemmelse af skimmelforekomster.

Pladerne bruges til at tage et "aftryk" i området. hvor der er mistanke om skimmelforekomst. Svampesporer opsamles på pladen, der er et væstmedie hvorpå sporer kan vokse. Aftrykspladerne dyrkes, og herved kan mængden af levedygtige svampesporer på prøvestedet bestemmes. Desuden kan skimmelsvampenes slægt og/eller art bestemmes.

Hent oplysningsskema og eller vejliedning.


Mycometer

MycoMeter-test er en hurtig, enkel og praktisk metode til påvisning af skimmelforekomster på overflader.

Ved en MycoMeter-test afrenses et defineret område, og mængden af skimmel (svampe-biomasse) bestemmes. Målingen er baseret på et enzym, der findes i alle skimmelvampe. Metoden giver en let anvendelig talværdi for mængden af skimmelsvamp, men kan dog ikke sige noget og hvilke skimmeltyper, der er tale om.

Hent oplysningsskema og eller vejliedning.


Tapeprøver

Hvis der er en belægning eller misfarvning på en overflade, og man ikke man (eller vil) udtage en materialeprøve, er en tape-prøve rigtig god til at fastslå, om der er tale om skimmel.

Prøven tages med en specialudviklet tape, hvorved man kan få et aftryk at belægningen på overfladen, uden at overfladen ødelægges. Ved mikroskopering af tapen kan det konstrateres, om der er tale om skimmel på overfladen. Der kan også gives en vurderin af mængden, samt fastslå hvilken slægt eller art af skimmel der er tale om.

Hent oplysningsskema og eller vejliedning.


Materialeprøve

Hvis der er en belægning eller misfarvning på en overflade der sidder løs eller nemt kan aftages/udskæres, vil en materialeprøve være rigtig god til at fastslå, om der er tale om skimmel.

Ved mikroskopering af materialet kan det konstateres, om der er skimmel på overfladen. Det kan også fastslås hvilken skimmelslægt eller -art der er tale om.
Mikroskopering af en materialeprøve er den hurtigste metode til artsbestemmelse af synlig skimmelvækst.