PCB

Muusfoto IMG 1273 600X338

Undersøgelse

En undersøgelse for forekomster af miljø - og sundhedsfarlige stoffer, som PCB, er nødvendig for at begrænse spredning af stofferne til omgivelserne og sikre en bedre kvalitet i genbrug og genanvendelse. Nye krav i affaldsbekendtgørelse om screening af bygninger og anmeldelse af affald kræver nøjagtige undersøgelser.

 

Ved nedrivnings-, ombygnings-, renoverings- og istandsættelsesopgaver i alle typer bygninger kræves en grundig screening og kortlægning af bygningsmaterialer og deres indhold af miljøfarlige stoffer.

 

Luftmålinger foretages med henblik på at bestemme luftens koncentration af PCB og med baggrund i resultatet af luftmålingerne beslutte om der skal træffes foranstaltninger til at nedbringe PCB i luften. Undersøgelsen kan også foretages ved destruktive undersøgelsesmetoder, hvor der udtages materialeprøver.

 

Vi tilpasser undersøgelsen til den konkrete situation og kundens behov. Dialogen med kunden både før, under og efter undersøgelsen er vigtig for bedst muligt at definere opgaven, afstemme forventninger, og sikre det rigtige forløb af selve udbedringen.

 

Muusfoto IMG 1236 290X274

Prøvetagning og analyse

Ved undersøgelsen udtages der prøver af bygningsmaterialer, som erfaringsmæssigt kan indeholde PCB. Det er derfor vigtigt at have et indgående kendskab til hvilke materialer, som kan indeholde PCB.

 

Materialeprøverne kan for eksempel bestå af fuger, gulvbelægninger og maling. Da PCB nemt optages i tilgrænsende konstruktioner kan det være nødvendigt også at udtage prøver af for eksempel murkanter eller vinduesrammer. Desuden kan undersøgelserne suppleres med luftmålinger.

Rådgivning

På baggrund af besigtigelse og målinger udarbejdes en rapport, der typisk har følgende indhold:

• Bemærkninger fra besigtigelsen.
• Resultaterne af prøvetagninger samt fortolkning af resultaterne.
• Vurdering af forholdene i henhold til gældende retningslinjer.
• Fotodokumentation og skitsebilag med prøveudtagningssteder.
• Udarbejdelse af en overordnet handlingsplan, herunder retningslinjer for fjernelse af konstaterede miljøfarlige stoffer i henhold til gældende retningslinjer

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00