Fugtberegning og -simulering

 

Fugtberegning og -simulering kan bruges til at forebygge fugt- og skimmelproblemer, og til at finde og påvise årsager til fugt/skimmel.

 

På baggrund af beskrivelser af konstruktionsopbygning, kan der udføres simuleringer der realistisk viser hvordan fugtforhold forskellige steder i en konstruktion vil variere over tid.  Ved en fugtberegning er det således også muligt at bestemme hvordan en ændring i valg af materialer eller konstruktionsopbygning vil påvirke konstruktionen flere år frem.

 

Fugtberegninger kan blive udført på mange forskellige baggrunde. Det kan f.eks. være til fastlæggelse og dokumentation af skadesårsag, bestemmelse af om en konstruktionsændring som indvendig efterisolering kan give fugtproblemer, eller som et supplement til en bygningsundersøgelse. Denne type beregninger kan også med fordel anvendes i projekteringsfasen, da en fejl er langt nemmere at løse på tegnebrættet frem for når bygningen er opført.

 

Alt efter behovet for detaljeringsgrad af beregninger og problemstilling, benytter vi forskellige metoder og simuleringsprogrammer som hver har deres styrker.

 

Glaser Graf2 290X274pxGlaser

 

  

Glasers metode er en simpel måde at beregne fugt og temperaturforhold forskellige steder i en konstruktion under konstante forhold.

 

Denne metode kan bruges til at vise om der kommer kondens inde i en konstruktion på et bestemt tidspunkt af året, og vil oftest blive benyttet til simple konstruktionsopbygninger eller i kombination med andre beregninger 

 

 

 

 

 

 

  

MATCH og WUFI

 

Traditionelle beregninger sker ved konstante forhold, men undertiden vil mere nuancerede vurderinger af fugtforholdene kræve beregning med varierende forhold. Til dette benyttes det dansk udviklede program MATCH, samt det tysk udviklede program WUFI. 

 

 Match Tagkonstruktion 600X338

 

Med programmerne beregnes de indbyrdes afhængige transporter af fugt og varme gennem sammensatte bygningskonstruktioner. Til disse beregninger benyttes der faktiske måledata for udeklimaet, derunder solstråling og slagregn, hvilket giver realistiske simuleringer af konstruktionerne.


Da både MATCH og WUFI medtager tidsaspektet i beregningen, kan der regnes på opfugtning- og udtørringsprocesser over længere tid. Dette kan f.eks. anvendes til at bestemme hvor lang tid at opfugtede konstruktioner skal udtørres efter en vandskade, eller om der i perioder opstår sommerkondens på ydersiden af en dampspærre som følge af solpåvirkning.

 

 

HEAT

 

Heat Snit 600X338px

 

Med det svensk udviklede beregningsprogram HEAT fra Blocon, kan der simuleres varmeoverførsel i konstruktioner i både to og tre dimensioner over længere perioder. Der simuleres typisk ved kritiske samlinger i konstruktionen hvor at der er større risiko for kuldebroer, så som ved fundamenter. Herved er det muligt at bestemme om en kuldebro er problematisk, samt at bestemme hvor meget isolering der er nødvendigt for at afbryde en kuldebro.


Metoden kan både benyttes under projekteringsfasen for at sikre at en løsning ikke giver for stort varmetab, men også i eksisterende byggeri til vurdering af om et skimmel- eller kondensproblem er forårsaget af en kuldebro.


Med henholdsvis HEAT2 og HEAT 3 kan vi udføre beregninger i både 2 og 3 dimensioner.

 

 

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00