Hvem er vi

EFI Global er en markedsledende global rådgivningsvirksomhed, med fokus på undersøgelse og udredning af skader i bygninger. Det omfatter bygnings-, miljø og brandtekniske undersøgelser, samt tilknyttede specialydelser som f.eks. laboratorieanalyser. EFI står for ”Engineering & Fire Investigations”.

 

Samlet har EFI Global over 800 medarbejdere, fordelt i 13 lande. Stærkest er EFI Global i Nord- og Sydamerika, men er også repræsenteret i Australien, New Zeland, Asien og Europa.

 

Ud af rigtig mange ekspertiseområder globalt, har vi i Danmark særligt fokus på fire specifikke områder: Svamp, insekter og træ; Skimmel, fugt og indeklima; Byggeteknik og bygningsfysik; Miljøkritiske stoffer

Vores mål er at levere undersøgelser, analyser og rådgivning på højeste faglige niveau, og kommunikere det på en forståelig og let anvendelig måde. Vi arbejder til gavn for bygninger og mennesker. Vi har en byggeteknisk indgangsvinkel, og er praktisk orienterede, både ved undersøgelser og ved udarbejdelse af rapporter.

 

Laboratorieanalyser udføres på vores eget laboratorium, hvilket udover en bred service til vores kunder, også sikrer, at vore bygningsundersøgere altid besidder den nødvendige biologiske/kemiske viden.

 

Vi har gennem mange års arbejde opnået bred accept som uafhængige og uvildige eksperter. Opretholdelse af denne uvildighed er helt afgørende, da vores konklusioner ofte kan have stor betydning for de berørte parter.

Historie

EFI Global blev etableret i 1971 i USA, og har udviklet sig fra er et mindre firma, der håndterede forsikringssvindel, brandsager og ekspertvidneudsagn, til nu at være til en velrespekteret global markedsleder. 

 

EFI Global etablerede sig i Danmark i 2023, ved købet og integrationen af den meget vel respekterede specialrådgivningsvirksomhed Goritas.

 

Goritas havde sine rødder i træbeskyttelsesvirksomheden Gori. Goritas blev etableret i 1984 som et datterselskab i Gori-koncernen.

I 1991 blev Gori solgt, og Goritas blev dermed adskilt fra træbeskyttelsesvirksomheden. Goritas var nu en del af en lille koncern ejet af Niels Oluf Ehrenskjöld, som havde opbygget varemærket og virksomheden Gori. Niels Oluf var en kreativ og dynamisk mand med mange planer og idéer, der ikke altid lykkedes. På 3 år havde han brugt de 300 mio. kr. han fik for salget af Gori (og mere til), og han måtte derfor sælge Goritas.

I 1994 blev Goritas en del af Leif Hansen Gruppen, først som en afdeling under Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, og fra 2006 som et selvstændigt aktieselskab. Det var den nu afdøde Flemming Leif Hansen, der så mulighederne i Goritas, og i synergierne med gruppens andre aktiviteter.

I 2009 blev gruppens største selskab Leif Hansen Rådgivende ingeniører solgt til Orbicon. Tilbage i Leif Hansen Gruppen var Goritas A/S og Sedgwick Leif Hansen A/S, der nu blev ledet af Flemmings søn Christian Leif Hansen.

Målet for Leif Hansen Gruppen var hele tiden af vækste og udvikle sig. For optimalt at udnytte sin finansielle styrke, og de interne synergier, samledes gruppens aktiviteter i 2021/22 i Sedgwick Leif Hansen A/S.

Fra februar 2022 var Goritas dermed ikke et længere et selvstændigt aktieselskab, men et forretningsområde i Sedgwick Leif Hansen A/S.

2022 blev et begivenhedsrigt år, for i oktober 2022 blev Sedgwick Leif Hansen A/S (og dermed også Goritas) solgt. Køber var amerikanske Sedgwick, som tidligere havde haft en mindre aktiepost i Sedgwick Leif Hansen A/S. Selskabet skiftede ved købet navn til Sedgwick Danmark A/S.

Med salget fik Goritas en nær storesøster. Sedgwick ejer nemlig også EFI Global. Og da Goritas passede perfekt sammen med EFI Global, blev Goritas (med navneskift 1. oktober 2023) integreret ind i EFI Global. EFI Global Danmark hører juridisk set fortsat ind under Sedgwick Danmark A/S.

EFI Global Danmark står nu overfor store muligheder og planer for udvikling, og skal desuden gå forrest i etableringen af EFI Global i de øvrige nordiske lande.

Organisation og ejerskab

Sedgwick Danmark A/S (herunder EFI Global i Danmark), ledes af Adm. Direktør Christian Leif Hansen. Christian har også det overordnede ansvar for Sedgwicks aktiviteter i Norden, herunder selskaber i Norge, Sverige og Finland.

I det daglige ledes EFI Global i Danmark af Direktør Jens Kornum, som startede i Goritas som nyuddannet civilingeniør i 1988. Jens Kornum har udført et utal af bygningsundersøgelser gennem årene, og er desuden en meget rutineret underviser ved egne og eksterne kurser.

Laboratorieleder Angela Steinfurth har ansvaret for laboratoriet i Kolding. Angela startede også i Goritas i 1988, hvor hun netop var blevet færdig med sin uddannelse som Diplomholzwirt på Universitetet i Hamborg. Angelas faglige kompetencer er højt respekteret i både Danmark og Tyskland, hvor hun er en væsentlig aktør ved konferencer og i faglige foreninger. Angelas viden inddrages i udarbejdelse af tyske DIN-normer.

EFI Global har afdelinger i Ballerup (hovedkontor) og i Kolding (Laboratorium). I Ballerup har EFI Global til huse i Lautrupvang nr. 8, sammen med det øvrige Sedgwick Danmark A/S. Bygningen har rigtig fine undervisnings- og kursusfaciliteter, som udnyttes flittigt. I Kolding bor vi for os selv på Haderslevvej 108, hvor vi i 2009 kombinerede en over 100 år gammel stråtækt bygning med et nybygget laboratorium.

Udover EFI Global, omfatter Sedgwick Danmark A/S indenfor skadeshåndtering forretningsområderne Property, MCL (Major Complex Losses) og BPO (Business Proces Outsourcing), samt bygherrerådgivning.
Sedgwick Danmark A/S har i alt ca. 150 medarbejdere, og besidder samlet en helt enestående viden om bygninger og bygningsskader.

Moderselskabet Sedgwick har hovedkontor i Florida USA, samt over 30.000 medarbejdere i 80 lande.

Vil du vide mere ?.

 Vil du vide mere, så kontakt os på telefon eller mail, eller klik videre i en af boksene til højre.