Bakterier

 

Muusfoto IMG 1313 175X282

Bactiquant

Bactiquant-test er en hurtig, enkel og praktisk metode til påvisning af bakterieforekomster på overflader.

Ved en Bactiquant-test afrenses et difineret område, og mængden af baktierier (bakterie-biomasse) bestemmes. Målingen er baseret på et enzym, der findes i alle bakterier. Metoden giver en let anvendelig talværdi for mængden af bakterier, men kan dog ikke sige noget om hvilke bakterietyper, der er tale om.


E-Coli kontaktprøve

Prøven er en hurtig og effektiv kontrol for eventuel forekomster af E-Coli bakterier. Det kan f.eks. være efter rør- og skybrudsskader, hvor kloakvand er trængt ind i en bygning. Eventuelle baktierier opsamles på en agarplade, og ved dyrkning i varmeskab i 24 timer vil forekomster E-Coli bakterier kunne konstateres.