Asbest

 

Muusfoto IMG 1255 175X282

Materialeprøver

Hvis der er mistanke om asbest i bygningsmaterialer, f.eks. før eller i forbindelse med renovering, kan der udtages og indsendes materialeprøver til laboratorieanalyse.

 

Ved mikroskopering med et polarisations mikroskop kan det konstateres, om der er asbestfibre i prøven. Der kan fastslås hvilken asbest (f.eks. Chrysotil, Amosit eller Crocidolit) der er tale om.

 

Prøven analyseres normalt samme dag som vi modtager den på laboratoriet. Vi kan give hurtigt svar på mail eller telefon, og rapport sendes senest dagen efter analysen.

 


Geltapeprøver

Geltapeprøve er en hurtig, enkel og praktisk metode til at registrere om der er asbestfibre på en overflade. Metoden kan f.eks. anvendes til kontrol efter asbestsanering/ -rengøring eller til kontrol/vurdering af, om der er sket spredning af fibre i forbindelse med nedbrydning af asbestholdige bygningsdele.

 

Prøven tages med specialudviklet geltape, hvorpå man opsamler støv fra overflader. Ved mikroskopering med et polarisations mikroskop kan det konstateres,om der er asbestfibre på geltapen. Der kan fastslås hvilken slags asbest (f.eks. Chrysotil, Amosit eller Crocidolit) der er tale om.

 

Prøven analyseres normalt samme dag som vi modtager den på laboratoriet. Vi kan give hurtigt svar på mail eller telefon, og rapport sendes senest dagen efter analysen.