Trænedbrydende svampe

Angreb Af Raekkeporesvamp I Spaer Paa Grund Af Utaet Inddaekning Ved Tagvindue Pmp 600 340 Angreb Af Ægte Hussvamp I Krybekaelder 1 Pmp 600 340 Angreb Af Ægte Hussvamp I Krybekaelder 2 Pmp 600 340 Nedbrydning Af Gul Toemmersvamp I Spaer Og Rem I Tagkonstruktion Pmp 600 340 Svamp Og Raad I Vindue Pmp 600 340 Svampangreb I Bindingsvaerk Pmp 600 340 Svampeangreb I Udvendig Doer Pmp 600 340

Angreb af Rækkesporesvamp i spær.

Angreb af Ægte Hussvamp i krybekælder.

Angreb af Ægte Hussvamp i krybekælder.

Nedbrydning af Gul Tømmersvamp i spær og rem i tagkonstruktion.

Svamp og Råd i vindue.

Svampeangreb i bindingsværk.

Svampeangreb i udvendig dør.

1. Baggrund / Hvad er problemet 

Trænedbrydende svampe er en del af naturen. Svampene nedbryder sygt eller dødt træ, så næringsstoffer i træet kan frigives og genanvendes i naturens kredsløb. I skoven og i haver kan svampenes frugtlegemer typisk ses på dødt træ som paddehatte og konsoller. Det er dog usynligt, da nedbrydningen foregår inde i træet. Fra mycelium og hyfer inde i træets celler afgiver svampene enzymer, der nedbryder de cellulosekæder og den stivelse, som træ helt grundlæggende er opbygget af. Ved nedbrydningen mister træet sin styrke, og går til sidst helt i opløsning.

 

Træ er ikke kun godt og smukt at have ude i naturen. Det er også et fantastisk byggemateriale. Træ bruges til bærende konstruktioner som bjælker, spær og stolper, til komplicerede bygningsdele som vinduer, døre og trapper, og til både indvendige og udvendige beklædninger og overflader, som gulve, paneler, facader, vindskeder og sternbrædder. Men de trænedbrydende svampe kan også finde vej til vores bygninger og kan angribe både udvendigt og indvendigt træ. Svampenes nedbrydning af træet med en enzymer er en kemisk proces, og til den skal der bruges vand. Så hvis vi bare kan holde vores bygninger tørre kan svampene ikke angribe og nedbryde bygningstræet. Det lykkes dog absolut ikke altid. Trænedbrydende svampe kan forårsage skader med store konsekvenser for en bygning og dens ejer.

 

Ved renovering af ældre ejendomme kan der ofte afsløres omfattende skader, som kan vælte økonomien i selv store byggesager. I parcelhuse og sommerhuse vil skaderne ofte være mindre omfattende, men konsekvensen kan være mindst lige så stor for ejerens økonomi.

 

Hvor omfattende skaderne kan blive afhænger af hvad skadesårsagen er, hvor længe det har stået på, hvilke dele af bygningen der er angrebet, og hvilket art af svamp der er tale om. Den værste og farligste trænedbrydende svamp er den Ægte Hussvamp.


I modsætning til de fleste andre lande findes der i Danmark heldigvis svampeforsikring, som kan dække svampeskader. Det er dog ikke alle typer skader der dækkes, og der kan være specifikke forbehold på den enkelte ejendom.

2. Typiske skader /  Kan det være et problem for dig… 

I ældre etageejendomme (f.eks. fra omkring 1850-1920) sidder skaderne ofte skjult i indmurede trækonstruktioner. Typiske risikoområder er nederste bjælkelag over kælderen, etageadskillelser i områder under køkkenvaske og indenfor tagnedløb, samt tagkonstruktionen, hvor bjælker og spær hviler på/i murværket i tagfoden. Skaderne kan være meget omfattede og løbe op i mange millioner i en ejendom med bare 2-3 opgange.

 

Jo ældre ejendommen er jo større er sandsynligheden for at der over tiden er opstået skader. Dette gælder særligt for gamle slotte og herregårde, hvor bindingsværk også er et yderligere risikoområde. I ældre parcelhuse (f.eks. murermestervillaer) ses skaderne også typisk i indmurede trækonstruktioner, dels i etageadskillelsen over kælderen dels i tagfoden. Det er typiske steder hvor den Ægte Hussvamp kan angribe.

Nyere parcelhuse (f.eks. fra 1950-1980) har typisk ikke så omfattende skader i tagkonstruktionen. Men her kan angreb af Ægte Hussvamp eller Gul Tømmersvamp i krybekældre og beklædninger i blive meget dyre. Mindre betydende skader ses typisk i vindues- og dørpartier, i udvendige beklædninger og på f.eks. sternbrædder og vindskeder. I nyere erhvervs- eller boligbyggeri ses typisk skader på flade tage og på vindues- og dørpartier.

3. Undersøgelser - Hvordan kan vi hjælpe?

EFI Global kan hjælpe, hvis f.eks:
• Du har konstateret en konkret skade, og vil vide hvad det er, hvor stor den er og hvad der skal gøres.
• Du har konstateret en skade og skal dokumentere det overfor dit forsikringsselskab.
• Du har set noget du mistænker er en svampeskade, og vil have be- eller afkræftet mistanken
• Du tænker på at købe et hus, og vil vide om der gemmer sig svampeskader
• Du skal til at renovere og vil sikre dig mod fordyrende overraskelser.
• Du er opsagt af din forsikring og skal have fundet og meldt svampeskader inden udløb.
• Du vil have hævet et forsikringsforbehold, og skal levere dokumentation til forsikringsselskabet.


Vi kan give dig svarene og løsningerne på alt dette, enten ved en laboratorieanalyse, eller ved en bygningsundersøgelse.


Vi har undersøgelser der passer til lige præcis din problemstilling, og har altid fokus på så hurtigt, så enkelt og så sikkert som muligt at give dig en løsning på dit problem.

 

Vores undersøgelser, rådgivning og rapporter hjælper dig også i forhold til de øvrige parter i din sag, som f.eks. håndværkeren, der skal give dig et tilbud på udbedring, forsikringsselskabet du skal melde en skade til eller tegne forsikring hos, køberen/sælgeren i din ejendomshandel, m.m. fl.

For mere information kontakt os på 44 85 86 00/ 75 52 21 00