Trænedbrydende insekter

Angreb Af Husbuk I Tagspaer Pmp 600 340 Angreb Af Violbuk I Hanebaand Pmp 600 340 Boremel Af Alm Borebille Paa Loftsgulv Pmp 600 340 Flyvehuller Og Nedbrydning Af Roed Blomsterbuk I Udvendig Beklaedning Paa Sommerhus Pmp 600 340 Angreb Af Husbuk I Tagspaer Konstateret Indefra Pmp 600 340 Myrebo Under Gulv I Sommerhus Pmp 600 340 Flyvende Insekt Af Husbuk

Angreb af Husbuk i tagspær

Angreb af Violbuk i hanebånd

Boremel af alm. Borebille på loftsgulv

Flyvehuller og nedbrydning af Rød Blomsterbuk i udvendig beklædning

Angreb af Husbuk i tagspær konstateret indefra

Myrebo under gulv i sommerhus

Flyvende insekt af husbuk

1. Baggrund / Hvad er problemet

Trænedbrydende insekterhar ligesom trænedbrydende svampe til formål at nedbryde sygt og dødt træ, så næringsstoffer i træet kan frigives og genanvendes i naturens kredsløb.

 

Det er sådan set ikke selve insekterne der nedbryder træet, men deres larver. Insekterne, hvoraf langt de fleste kan flyve, lægger deres æg på træet, typisk i revner og sprækker. Ud af æggen kommer larver, der gnaver sig ind i træet. Her lever de (afhængigt af bl.a. træsort, trækvalitet, fugtforhold og hvilken art der er tale om) mellem 2 og 10 år, hvorefter de gnaver sig ud til træets overflade. Her forpupper de sig, og ud af puppen kommer et voksent insekt. Insekten gnaver sig ud af træet gennem det man kalder et flyvehul. Hullets form er karakteristik for den enkelte art. Insekterne flyver herefter ud og parrer sig, lægger æg, og dør derefter.

 

Træ er ikke kun godt og smukt at have ude i naturen. Det er også et fantastisk byggemateriale. Træ bruges til bærende konstruktioner som bjælker, spær og stolper, til komplicerede bygningsdele som vinduer, døre og trapper, og til både indvendige og udvendige beklædninger og overflader, som gulve, paneler, facader, vindskeder og sternbrædder.

 

Problemet med trænedbrydende insekter opstår så, når de finder vej til vores bygninger og angriber bygningstømmeret.

 

Selve nedbrydningen sker ved at larverne gnaver gange i træet, og derved reduceres tømmerets styrke stille og roligt. Insektangreb forløber og udvikler sig typisk over mange år før de kan give anledning til styrkesvækkelse.

 

Over tid kan insekterne forårsage kraftige nedbrydninger, der kræver udskiftning eller forstærkning af bærende konstruktioner, og bekæmpelse af angrebet, så det ikke udvikler sig yderligere.

 

Langt de fleste ejendomme i Danmark har en insektforsikring, som kan dække et insektangreb. I hvilket omfang der er dækning afhænger typisk af insektarten, af konkrete forbehold eller af om angrebet har givet styrkesvækkelse eller ej.

2. Typiske skader /  Kan det være et problem for dig…

Man opdager typisk insektangreb ved at se flyvehuller i f.eks. spær, bjælker eller andet træ, eller ved at der drysser boremel ud og lægger sig på f.eks. gulvet under et angrebet spær.

 

Insektangreb er overvejende et problem i ældre ejendomme. Det kan være både etageejendomme og villaer.

De kraftigste insektangreb ses typisk i tagkonstruktioner. Det er oftest angreb af Alm. Borebille, men kan også være den langt farligere Husbuk, som kan give omfattende og kraftige skader på spær, lægter og andet træ.

 

I kældre kan der ofte ses angreb af Alm. Borebille i bjælker i etageadskillelsen mod stueetage, eller i f.eks. opmagasineret træ.

 

Gamle møbler og gulve er også steder man typisk kan se tegn på angreb af Alm. Borebille, f.eks. ved flyvehuller, eller ved at gangene afsløres når man afhøvler gulvet.

 

I både ældre og nyere sommerhuse kan ses ofte skader som følge af myrer. Myrerne kan skade enten ved at de direkte angriber trækontruktioner, eller ved at de bygger bo i huset, og derved giver fugtproblemer, der kan forårsage andre skader.

 

Nogle insektangreb i særligt ældre bygninger er gamle og uddøde, og har ikke forårsaget styrkesvækkelse. Desuden kan hvad der umiddelbart ser ud som et kraftigt insektangreb være en art der ikke forårsager styrkesvækkelse.

 

En undersøgelse kan i sådanne tilfælde vise og dokumentere, at der måske slet ikke skal foretages bekæmpelse eller udbedring.

 

Endelig skal det bemærkes, at en række insektarter, som f.eks. Rådborebille og Egens Borebille, kun angriber træ, der er forvejen er nedbrudt af trænedbrydende svampe.

3. Undersøgelser - Hvordan kan vi hjælpe?

EFI Global kan hjælpe, hvis f.eks:

  • Du har set noget du mistænker er et insektangreb, og vil have be- eller afkræftet mistanken
  • Du har konstateret et insektangreb, og vil vide hvilken art det er, hvor stort det er, om et er aktivt og hvad der skal gøres.
  • Du har konstateret et insektangreb og skal dokumentere det overfor dit forsikringsselskab.
  • Du tænker på at købe et hus, og vil vide om der gemmer sig insektangreb
  • Du skal til at renovere og vil sikre dig mod fordyrende overraskelser.
  • Du er opsagt af din forsikring og skal have fundet og meldt insektskader inden udløb.
  • Du vil have hævet et forsikringsforbehold, og skal levere dokumentation til forsikringsselskabet.

 Vi kan give dig svarene og løsningerne på alt dette, enten ved en laboratorieanalyse, eller ved en bygningsundersøgelse.

 

Vi har undersøgelser der passer til lige præcis din problemstilling, og har altid fokus på så hurtigt, så enkelt og så sikkert som muligt at give dig en løsning på dit problem.

 

Vores undersøgelser, rådgivning og rapporter hjælper dig også i forhold til de øvrige parter i din sag, som f.eks. håndværkeren, der skal give dig et tilbud på udbedring, forsikringsselskabet du skal melde en skade til eller tegne forsikring hos, køberen/sælgeren i din ejendomshandel, m.m. fl.

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00