Svamp, insekter og træ

Trænedbrydende svampe og insekter kan forårsage omfattende skader i bygninger. De kan være svære at finde, svære at bekæmpe, og svære at vurdere forsikringsteknisk. Vi har siden 1986 ydet uvildig rådgivning omkring udbedring, bekæmpelse og forebyggelse af trænedbrydende svampe og insekter i bygninger.

Vores laboratorium har helt enestående viden og analyseerfaring, og tusindvis af bygningsundersøgelser har givet erfaring og ekspertise i særklasse når det gælder at konstatering, omfangsbestemmelse og udbedring af skader i bygninger