Stormflod/ Skybrud

Parcelhus med opfugtede ydervægge 2 måneder efter stormflod Oversvoemmelse I Parcelhuskvarter Efter Skybrud PMP 600X340 Oversvoemmelse I Entré Efter Stormflod PMP 600X340 Oversvoemmelse I Bryggers Efter Stormflod PM9 600X340 P7120460 Fugtskader Efter Oversvoemmelse I Koekken Pmp 600 340 P7190516 Blotlaegning For Udtoerring Efter Oversvoemmelse I Parcelhus Pmp 600 340 P7190512 Blotlaegning For Udtoerring Efter Oversvoemmelse I Parcelhus Pmp 600 340 Skimmelvaekst Efter Oversvoemmelse I Parcelhus Pmp 600 340

Parcelhus med opfugtede ydervægge 2 måneder efter stormflod

Oversvømmelse i parcelhuskvarter

Oversvømmelse i entre efter stormflod.

Oversvømmelse i bryggers efter stormflod.

Fugtskader efter oversvømmelse i køkken

Blotlægning for udtørring efter oversvømmelse i parcelhus

Blotlægning for udtørring efter oversvømmelse i parcelhus

Skimmelvækst efter oversvømmelse i parcelhus

1. Baggrund / Hvad er problemet

  

De seneste år har vi oplevet voldsomme oversvømmelser som følge af skybryd og stormflod.

 

De store skybrud i 2010 ramte særligt mange parcelhusområder, mens skybrud i 2011 særligt ramte København, og dermed mange virksomheder.

 

Den 6. december 2013 ramte en stormflod som følge af stormen Bodil næsten alle kystområder i landet med store oversvømmelser til følge. Og efter at i første omgang at være sluppet nådigt igennem stormen Urd i december 2016, blev det sydlige Danmark ramt af stormflod den 4.-5. januar 2017.

 

Ved skybrud og stormflod bliver bygninger voldsomt vandskadede, og med vand og fugt følger skimmel hurtigt efter. Selv med den bedste indsats vil der næsten altid opstå skimmelvækst som kan påvirke indeklimaet, og som kan give sundhedsmæssige gener. Selv efter udtørring kan efterladt skjult skimmelvækst stadig påvirke indeklimaet.

 

Det indtrængende vand kan desuden være fyldt med bakterier fra kloakvand, og havvand kan føre salte ind i bygningen. Bakterierne gør bygningen usund at være i, og salte kan give fremtidige fugtproblemer, selv efter man har lavet en fornuftig udtørring.

 

Det er en meget stor, dyr og langvarig proces at udbedre et hus der har været oversvømmet som følge af skybrud eller stormflod. Der skal handles hurtigt for at begrænse følgeskaderne primært i form af skimmel, og udbedringen skal udføres rigtigt, så der ikke er skjult fugt og fugt og skimmel i bygningen når man ellers tror man er færdig.

 

I værste fald må man starte helt forfra når man opdager skjult skimmel og fugt, og alene mistanken kan forringe værdien af ejendommen.

 

Heldigvis er der oftest forsikringsdækning på skybrudsskader, og udbedringen af både de direkte skader og af følgeskader (som f.eks. skimmel) betales og styres af et forsikringsselskab.

 

For stormflodsskader stiller det sig anderledes, da disse ikke er dækket af forsikringsselskaber, men af Stormrådet i henhold til Lov om storm og stormfald.  Forsikringsselskaberne hjælper Stormrådet med at gøre skaderne op, men de skal ikke hjælpe bygningsejerne med at styre udbedringen.

 

Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at dækningen ved stormflod er begrænset og anderledes i forhold til almindelig forsikringsdækning.

 

Før stormfloden i 2013 var skimmel som følge af stormflod ikke dækket, men det blev ændret, så der nu er dækning for skimmel. Ændringen skyldtes den store betydning skimmel har såvel sundhedsmæssigt som økonomisk, når en bygning bliver kraftigt vandskadet.

 

Det er helt afgørende at begrænse risikoen for skimmelvækst ved hurtig og effektiv udtørring, at have fuld sikkerhed for om der er opstået skimmelvækst, og at få fjernet den skimmelvækst der måtte komme. Desuden er det vigtigt at skaderne tackles i overensstemmelse med Stormrådets krav og regler.

 

2. Typiske skader /  Kan det være et problem for dig…

Parcelhuse uden kældre rammes typisk hårdt ved at vandet trænger direkte ind i beboelsesrummene hvor der typisk kan stå op til 1 m vand.


Vandet trænger ind i alle hulrum og konstruktioner, herunder gulve, terrændæk, ydervægge og indervægge. Når vandet trækker sig væk igen vil der stadig være vand i hulrum, og alle materialer er vandmættede.


Særligt beton og murværk kan indeholde rigtig meget vand, det tager meget lang tid (uger/måneder) at tørre dem ud. Terrændæk er en særlig udfordring, da det nogle gang er praktisk umuligt at få fugten ud ved almindelig udtørring. Men der findes heldigvis andre løsninger.


Oversvømmelse i kældre er trods alt mere overskuelige, da de primære opholdsrum ikke rammes. I kældre rammes typisk beklædninger på vægge og gulve, samt møbler og opmagasinerede effekter. Her opfugtes alle konstruktioner også, men de er i nogle tilfælde i forvejen opfugtede, som følge af almindelig opstigende og indtrængende fugt.


Oversvømmelser som følge af skybrud og stormflod kommer som oftest helt uventet. Man er nok klar over at man bor ved kysten eller i et lavt liggende område, men tanken om oversvømmelse har man ikke haft, eller man har affærdiget det som usandsynligt.


Der findes dog i dag meget tilgængelig information om hvile områder der er i risiko, samt hvad stat , kommuner og bygningsejerne selv kan gøre for at begrænse risikoen for skader som følge af skybrud og stormflod.

3. Undersøgelser - Hvordan kan vi hjælpe?

EFI Global kan hjælpe, hvis f.eks:


Du vil have hurtig vejledning til at udtørre din bygning og hindre følgeskader.
Du har mistanke om at der er bakterier fra kloakvand i dit hus.
Du kan se tegn på begyndende skimmelvækst.
Du vil sikre korrekt fjernelse af skimmel, så din bolig er sund efter udbedring.
Du vil have et værktøj til at styre hvad skadeservice og håndværkere skal udføre.
Du vil gerne kunne dokumentere overfor fremtidige købere, at dit hus ikke har skjult skimmelvækst.


Vi kan give dig svarene og løsningerne på alt dette, enten ved en laboratorieanalyse, eller ved en bygningsundersøgelse.


Vi har undersøgelser der passer til lige præcis din problemstilling, og har altid fokus på så hurtigt, så enkelt og så sikkert som muligt at give dig en løsning på dit problem.

 

Vores undersøgelser, rådgivning og rapporter hjælper dig også i forhold til de øvrige parter i din sag, som f.eks. Stormrådet, håndværkeren, der skal give dig et tilbud på udbedring, forsikringsselskabet du skal melde en skade til eller tegne forsikring hos, køberen/sælgeren ved ejendomshandel, m.m. fl.

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00