Skimmel

Skimmelvaekst I Krybekaelder Paa Braedder Og Bjaelker Op Mod Bebboelsesrum Pmp Skimmelvaekst I Tagrum Paa Undertagsplade Af Krydsfinérpmp Skimmelvaekst Paa Skraaloft I Badevaerelse Pmp Skimmel I Badevaerelse Skimmelvaekst Paa Underside Af Etagadskillelse Over Nedhaengt Loft I Badevaerelse Pmp Skimmelvaekst I Hjoerne I Sovevaerelsepmp

Skimmelvækst i krybekælder på brædder og bjælker op mod beboelsesrum.

Skimmelvækst i tagrum på undertagsplade af krydsfinér.

Skimmelvækst på skråloft i badeværelse.

Skimmel i badeværelse

Skimmelvækst på underside af etageadskillelse, over nedhængt loft i badeværelse.

Skimmelvækst i hjørne i soveværelse

1. Baggrund / Hvad er problemet

Skimmelsvampe er en del af naturen. Skimmelsvampene findes især i jorden, hvor de lever af organisk materiale. De kan også vokse på træernes blade og andre udendørs overflader, når blot der er fugt og organiske næringsstoffer tilstede.  

 

I sensommeren er der høj koncentration af Cladosporium og Alternaria i udeluften, og det er de store mængder af skimmelsvampesporer, der giver skimmelsvampeallergikere problemer udenfor på denne tid af året.

 

Skimmelsvampene kan også vokse i vores bygninger, når fugtniveauet bliver for højt. Det kan ske på stort set alle opfugtede overflader, da der altid vil være organiske næringsstoffer tilstede. Selv på uorganiske materialer kan der opstå angreb af skimmelsvampe, da skimmelsvampe lever af næring i f.eks. aflejret støv. Der vil ofte være tale om en række andre skimmelsvampearter end de almindeligt forekommende uden døre, og flere af dem er særligt problematiske, da de kan producere giftstoffer. Det kan f.eks. være arter fra slægterne Trichoderma, Stachybotrys, Aspergillus og Penicillium.  

 

Skimmelsvampene vokser primært i overfladen og nedbryder ikke materialer, som de trænedbrydende svampe gør. Angrebet træ styrkesvækkes derfor ikke, og i det hele taget er skimmel ikke farlig for bygningen.

 

Vækst af skimmelsvampe i boligen er i stedet et problem for beboerne, da sporer og andre mikropartikler kan frigives til indeluften. Ved eksponering for skimmelsvampe får nogle personer en allergisk reaktion, mens andre oplever irritation fra slimhinder og luftveje og symptomer som hovedpine, koncentrationsbesvær og svimmelhed. I nogle situationer kan bekymring for skimmelsvampe også udløse ubehag. 

 

Skimmelsvampene ses ofte som pletter eller plamager i mange forskellige farver. Det er skimmelsvampenes mycelium man kan se og det er også her, at der dannes sporer. Sporerne er skimmelsvampenes måde at forplante sig på, ligesom en plante der spreder sine frø. Sporerne er dog mikroskopiske og kan ikke ses med det blotte øje og de frigives nemt til luften, hvor de kan spredes over store afstande.

 

Hvor omfattende skimmelangreb kan blive afhænger af, hvad skadesårsagen er, hvor længe vand- eller fugtskaden har stået på, hvilke dele af bygningen der er angrebet, og ofte hvilke arter af skimmelsvampe der er tale om. Skimmelsvampeangreb er ikke altid synlige, da de også kan forekomme skjult i konstruktionen under gulve, i vægge, bag loftplader mv.


Skimmelsvampe er ikke dækket over en forsikring, medmindre det er en følgeskade efter en dækningsberettiget skade, som f.eks. vand-, rør-, eller brandskader. I nogle tilfælde kan der være dækning for skimmelsvampeskader over en ejerskifteforsikring.

2. Typiske skader /  Kan det være et problem for dig…

Vækst af skimmelsvampe kan opstå i alle typer af bygninger og konstruktioner. Det eneste der skal til er opfugtning.


Utætheder eller brud på vandførende installationer giver typisk meget omfattende skader. Vandet trænger ind i alle hulrum og konstruktioner, herunder gulve, terrændæk, ydervægge og indervægge.

 

Særligt beton og murværk kan indeholde rigtig meget vand, og det tager meget lang tid (uger/måneder) at tørre dem ud. Terrændæk er en særlig udfordring, da det nogle gange er praktisk umuligt at få fugten ud ved almindelig udtørring. Og så længe der er fugt tilbage, kan der komme mere og ny skimmelvækst.

 

Det er derfor vigtigt at få klarlagt skadeomfanget og igangsat udbedring hurtigst muligt inden der opstår angreb af skimmelsvampe. Typisk vil skimmelsvampeangreb opstå indenfor et par uger og i nogle tilfælde begynder angrebet allerede i løbet af få dage. Siveskader opdages som regel først efter et stykke tid og så er der med sikkerhed vækst af skimmelsvampe. Her er det igen vigtigt at få klarlagt omfanget og lagt en plan for udbedring efter skimmelsvampeangrebet.

 

Skimmelsvampeangreb kan også opstå i tagkonstruktioner på grund af utætheder i tagbelægningen eller utilstrækkelig ventilation, i strøgulve der udsættes for grundfugt, i krybekældre med mangelfuld ventilation, i ældre kældre med vægbeklædninger og i gulvbelægninger, forsatsvægge, vådrum mm.

3. Undersøgelser - Hvordan kan vi hjælpe?

  • Du har konstateret en konkret skade og vil vide årsagen til og omfanget af skaden samt hvad der kan gøres.
  • Du vil vide om dine indeklimagener skyldes vækst af skimmelsvampe.
  • Du har mistake til skjult vækst af skimmelsvampe og vil gerne have det undersøgt.
  • Du har konstateret en skade og skal dokumenterer det overfor dit forsikringsselskab.
  • Du har set noget, som du mistænker er et skimmelsvampeangreb, og vil have be- eller afkræftet mistanken.
  • Du tænker på at købe et hus, og vil vide om der gemmer sig skimmelsvampeangreb.
  • Du skal til at renovere og vil sikre dig mod fordyrende overraskelser.

Vi kan give dig svarene og løsningerne på alt dette, enten ved en laboratorieanalyse, eller ved en bygningsundersøgelse.

 

Vi har undersøgelser der passer til lige præcis din problemstilling, og har altid fokus på så hurtigt, så enkelt og så sikkert som muligt at give dig en løsning på dit problem.

 

Vores undersøgelser, rådgivning og rapporter hjælper dig også i forhold til de øvrige parter i din sag, som f.eks. håndværkeren, der skal give dig et tilbud på udbedring, forsikringsselskabet du skal melde en skade til, køberen/sælgeren i din ejendomshandel, m.fl.

 

Vi har også stor erfaring i at imødekomme den bekymring, som kan opstå i forbindelse med skimmelsvampeskader. 

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00