Fugt

Ophugning For Undersoegelse Og Proevetagning I Terraendaek Pmp 600X340 Fugtmaaling Med Sensor I Betonklaplag Pmp 600X340 Fugt I Tagkasetter Pmp 600X340 Fugt I Murvaerk Ved Trappe Pmp 600X340 Fugt I Muret Ydervaeg Pmp 600X340

Ophugning for undersøgelse og prøvetagning t terrændæk.

Fugtmåling med sensor i betonklaplag.

Fugt i tagkasetter.

Fugt i murværk ved trappe.

Fugt i muret ydervæg.

1. Baggrund / Hvad er problemet

Vores bygninger udsættes til stadighed for vejr og vind. Når klimaskærmen virker efter hensigten og effektivt leder vandet væk fra konstruktionerne, opstår der normalt ikke problemer. Når vand finder vej gennem utætheder i klimaskærmen opfugtes konstruktionerne. Det medfører en række uheldige faktorer, hvis konstruktionerne forbliver opfugtede.

 

Der er risiko for angreb af trænedbrydende svampe eller insekter, når fugtigheden i træet bliver for høj og det vil på sigt føre til ødelæggelse af konstruktionen (henvisning til side om trænedbrydende svampe).

 

Skimmelsvampe kan også vokse i vores bygninger, når fugtniveauet bliver for højt. Skimmelsvampene vokser primært i overfladen og nedbryder ikke træet, som de trænedbrydende svampe gør. Angrebet træ styrkesvækkes derfor ikke, og i det hele taget er skimmel ikke farlig for bygningen, men vækst af skimmelsvampe i boligen kan blive et problem for beboerne (henvisning til side om skimmelsvampe).

 

Fugtproblemer i bygninger kan også have mange andre årsager end en utæthed i klimaskærmen. Det kan f.eks. være utætheder i vandrør, konstruktioner med mangelfuld ventilation, grundfugt, konstruktionsfejl, dårlig vedligeholdelse, forkerte boligvaner og byggefugt. 

2. Typiske skader /  Kan det være et problem for dig…

Utætheder eller brud på vandførende installationer giver typisk meget omfattende skader. Vandet trænger ind i alle hulrum og konstruktioner, herunder gulve, terrændæk, ydervægge og indervægge.

Særligt beton og murværk kan indeholde rigtig meget vand, og det tager meget lang tid (uger/måneder) at tørre dem ud. Terrændæk er en særlig udfordring, da det nogle gange er praktisk umuligt at få fugten ud ved almindelig udtørring.

 

Mangelfuld ventilation af tagrum og krybekældre er også almindeligt forekommende.

Når der f.eks. efterisoleres i tagrum kan det ved en fejl ske, at der isoleres helt ud til tagfoden, hvilket blokerer for ventilationen. Den fugtige luft fra boligen som trænger op i tagrummet ventileres nu ikke længere effektivt bort med stigende fugtighed til følge.

 

I krybekældre opstår fugtproblemet ofte, når ventilationsåbninger til krybekælderen lukkes eller blokeres. Bortventilering af fugt fra grunden reduceres og krybekælderen bliver mere fugtig. Efterisolering kræver særlig årvågenhed og teknisk rådgivning, da det vil ændre fugtbalancen i krybekælderen.   

 

Byggeskik gennem tiderne har ført til konstruktioner, der ikke er fuldstændig fugtsikret. Disse konstruktioner udsættes til stadighed for fugt. Der kan f.eks. være tale om ældre kældervægge og fundamenter og terrændæk op til 1970’erne.   

 

Nedslidte tagbelægninger udgør også en risiko for fugtproblemer. Der ses ofte store skader i gamle built-up tage, når tagpappen bliver utæt. Dårligt vedligeholdte tagrender er et andet eksempel, der giver store følgeskader, når murværk eller fundamenter opfugtes kraftigt.

 

I den senere tid har der været meget fokus på fugtskader i nybyggeri, da der jævnligt er problemer med, at byggefugt lukkes inde i konstruktionerne. I nogle tilfælde opdages skaderne først efter indflytning, når tapetet slår fra eller der lugter muggent bag vægskabe. 

 

Dårlig udluftning kan især i dårligt isolerede bygninger også give fugtproblemer i form af kondensdannelse på kolde ydervægge. 

 

For at undgå at skaderne bliver større end højst nødvendigt, er det vigtigt at få klarlagt skadeomfanget og hurtigst muligt igangsat udbedring inden der opstår angreb af trænedbrydende svampe eller skimmelsvampe.

3. Undersøgelser - Hvordan kan vi hjælpe?

  • Du har konstateret en konkret skade og vil vide årsagen til og omfanget af skaden samt hvad der kan gøres.
  • Du har mistanke til en skjult fugt- eller vandskade og vil gerne have det undersøgt.
  • Du har konstateret en skade og skal dokumentere det overfor dit forsikringsselskab..
  • Du tænker på at købe et hus, og vil vide om der findes konstruktioner med fugtproblemer.
  • Du skal til at renovere og vil sikre dig mod fordyrende overraskelser.

Vi kan give dig svarene og løsningerne på alt dette ved en bygningsundersøgelse.

 

Vi har undersøgelser der passer til lige præcis din problemstilling, og har altid fokus på så hurtigt, så enkelt og så sikkert som muligt at give dig en løsning på dit problem.

 

Vores undersøgelser, rådgivning og rapporter hjælper dig også i forhold til de øvrige parter i din sag, som f.eks. håndværkeren, der skal give dig et tilbud på udbedring, forsikringsselskabet du skal melde en skade til, køberen/sælgeren i din ejendomshandel, m.fl.

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00