Skimmel, fugt og indeklima

Med eget mikrobiologisk laboratorium er EFI Global optimalt rustet til at hjælpe når der konstateres, eller er mistanke om skimmel i bygninger.

 

Laboratoriet kan med alle tilgængelige analysemetoder servicere såvel eksterne, der sender prøver ind, som vores egne bygningsundersøgere. Undersøgerne har en kæmpe erfaring fra undersøgelse af skimmel i bygninger, og en stadig stigende ekspertise omkring fugt byggeteknik, bygningsfysik og indemiljø.

 

Skimmel skyldes fugt, og til afdækning af skadesårsager har vi en kæmpe værktøjskasse med måleudstyr, samt beregnings-/simuleringsprogrammer. Desuden kan vi lave målinger på hvordan skimmel påvirker indeklimaet, samt måling af andre forhold der kan være årsag til indeklimagener.

 

Men udover al teknikken lægger vi meget stor vægt på den menneskelige fokus. Vi skal skabe tryghed i processen, vi skal lave forståelige rapporter, og vi skal være med til at sikre et godt indeklima.