Bly

Der Er Meget Ofte Bly I Gammel Maling Blyholdig Vaegmaling Pmp 600X340 Blyholdig Maling Paa Vinduesplade Pmp 600X340 Blyforsejling I Faldstamme Pmp 600X340 Proeveudtagning Af Vinduesmaling Pmp 600X340 Proeveudtagning Af Malingslag Pmp 600X340

Der er meget ofte bly i gammel maling.

Blyholdig vægmaling.

Blyholdig maling på vinduesplade.

Blyforsejling i faldstamme.

Blyholdig vinduesmaling

Blyholdig malingslag.

1. Baggrund / Hvad er problemet

Miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer er sat på dagsordenen i Danmark. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, Miljøstyrelsen og Kommunernes landsforening har i fællesskab sat et ambitiøst projekt i gang, som skal sikre udnyttelse af ressourcer fra bygningsmaterialer.

 

Der er sat fokus på at begrænse spredning af de miljø - og sundhedsfarlige stoffer og sikre en bedre kvalitet i genbrug og genanvendelse. Nye krav i affaldsbekendtgørelse om screening af bygninger og anmeldelse af affald kræver nøjagtige undersøgelser.

 

Det er ikke kun i forbindelse med nedrivning, at det er vigtigt at identificere, klarlægge og registrere omfanget af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer.

 

Ombygnings-, renoverings- og istandsættelsesopgaver i alle typer bygninger kræver ligeledes en grundig screening og kortlægning af bygningsmaterialer og deres indhold af miljøfarlige stoffer.

 

Bly er et giftigt metal som kan føre til miljø- og sundhedsskadelige effekter. Bly kan optages gennem mund, næse, slimhinder og i mindre omfang gennem huden, hvor det kan forårsage helbredsskader.

2. Typiske forekomster /  Kan det være et problem for dig…

Bly er et blødt metal med en blå-hvid farve (frisk overskåret) som med tiden bliver matgrå, da metallet reagerer med luften. Bly er blevet brugt igennem tusindvis af år, fordi det er så udbredt, nemt at udvinde og nemt at bearbejde.

I bygninger er bly blevet anvendt til forskellige inddækningsforhold, for eksempel tagindækninger.

Bly er i mange år også blevet tilsat maling blandt andet som pigment. Derudover opnås gode dækkende egenskaber og rustbeskyttelse. Anvendelse af maling med blyforbindelser blev forbudt pr. 1. marts 2001. Blymønje til restauring af forhistoriske genstande er indtil videre tilladt.

I byggeriet er bly også brugt i søm, pakninger, termoruder, blyindfattede ruder, kabler mv.

3. Undersøgelser - Hvordan kan vi hjælpe?

EFI Global kan hjælpe, hvis f.eks.:

  • Du vil vide om der er bly og eventuelt andre miljøfarlige stoffer i en bygning, hvor de sidder, i hvilke mængder og om det påvirker indeklimaet og om det skal fjernes.
  • Du vil sikre en miljørigtig og ressourceoptimerende nedrivning og renovering, som tilgodeser gældende arbejdsmiljø og affaldsregler.
  • Udarbejdelse af en overordnet handlingsplan, herunder retningslinjer for fjernelse af konstaterede miljøfarlige stoffer i henhold til gældende retningslinjer.

 Vi kan give dig svarene og løsningerne på alt dette ved en screening for miljøfarlige stoffer.

Vi har undersøgelser der passer til lige præcis din problemstilling, og har altid fokus på så hurtigt, så enkelt og så sikkert som muligt at give dig en løsning på dit problem.

 

Vores undersøgelser, rådgivning og rapporter hjælper dig også i forhold til de øvrige parter i din sag, som f.eks. håndværkeren, der skal give dig et tilbud på udbedring.

 

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00