Asbest

Roerfoeringer Hvor Der Typisk Kan Findes Asbest I Isoleringen Asbest Paa Roerfoering I Lysningspanel Ved Vinduesparti Proeveudtagning Af Spartelmateriale Pmp 600X340 Proeveudtagning Af Isoleringsmateriale Pmp 600X340 Proeveudtagning Af Fliseklaeber Pmp 600X340 Asbestholdigt Taetningsmateriale Ved Roergennemfoering Pmp 600 340

Rørføringer hvor der typisk kan findes asbest i isoleringen.

Asbest på rørføring i lysningspanel ved vinduesparti

Asbest prøveudtagning af spartelmateriale.

Asbest i Isolerinsmateriale ved rørføring.

Asbest prøveudtagning af fliseklæber.

Asbest i tætningsmateriale ved rørgennemføring.

1. Baggrund / Hvad er problemet

Asbest er en fællesbetegnelse for en særlig type naturligt forekommende mineraler. Det består af meget små fibre, der kan sammenvæves eller findeles, som ikke kan brænde og som tåler meget høje temperaturer. Asbest er derfor velegnet til armering, isolering og brandsikring og har tidligere været anvendt i stor stil i bygningsmaterialer.

 

Udsættelse for asbestfibre medfører dog risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft. Derfor har anvendelse af asbest i byggematerialer været forbudt i mange år.

 

Selvom anvendelse af asbest i dag er forbudt, indeholder store dele af den danske bygningsmasse stadig asbestholdige materialer.

 

Hvis materialerne er intakte/indkapslede er det ikke et problem. Men hvis materialerne ødelægges og der spredes asbestfibre, kan det få voldsomme økonomiske, ansvarsmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser. Ved indånding af asbestfibre, kan man i værste tilfælde få lungehindekræft, med døden til følge.

 

I forbindelse med renoveringer og nedrivninger er det derfor helt afgørende at have styr på om der er asbestholdige materialer i det område man skal arbejde, og at tackle håndteringen af asbest rigtigt.

2. Typiske forekomster /  Kan det være et problem for dig… 

Asbest har været anvendt i en lang række af bygningsmaterialer, som for eksempel beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger, eternitkanaler, fugemasser og fliseklæbere.


Asbest har blandt andet også været anvendt til isolering af rør, beholdere, ventilationskanaler og kedler. Det blev forbudt at anvende asbest til isolering af tekniske installationer i 1972.


Frem til slutningen af 1980’erne er asbest blevet anvendt i plader til tage, facader og lofter.

3. Undersøgelser - Hvordan kan vi hjælpe?

EFI Global kan hjælpe, hvis f.eks.:

  • Du vil vide om der er asbest og hvor det sidder. Det kan være som lovpligtig asbestregistrering i erhvervsbygninger, eller som planlægningsgrundlag før en renovering.
  • Du vil have be- eller afkræftet mistanke om asbest i materialer der bliver blotlagt ved en nedrivning eller renovering.
  • Du vil have kontrolleret om der er sket spredning af asbestfibre.
  • Du vil have rådgivning om korrekt håndtering og fjernelse af asbest.
  • Du vil have kontrolleret og dokumenteret kvaliteten af udført asbestsanering og -rengøring

Vi kan give dig svarene og løsningerne på alt dette.


Vi har undersøgelser der passer til lige præcis din problemstilling, og har altid fokus på så hurtigt, så enkelt og så sikkert som muligt at give dig en løsning på dit problem.


Vores undersøgelser, rådgivning og rapporter hjælper dig også i forhold til de øvrige parter i din sag. 

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00