Varmetransmission

Varmetransmission sker fra områder med høj til områder med lav temperatur og foregår enten ved ledning, stråling eller konvektion.

 

Bygninger isoleres for at begrænse energiforbruget. Dette gælder både for boliger og andre bygninger som vi opvarmer og for kølehuse samt f.eks. skøjtehaller, som køles. Ved nutidens krav til store isoleringstykkelser bidrager selv små områder med lokalt mindre isolering, kaldet kuldebroer, væsentligt til det samlede energitab.

 

Varmeledning

Stillestående luft er en dårlig varmeleder og de fleste isoleringsmaterialer indeholder derfor mest luft og kun ganske små mængder fast materiale. Isoleringsmaterialer har densiteter, der ligger i området 15 – 50 kg pr. m3. Når materialer og konstruktioner er inhomogene sker varmeledningen i to eller tre dimensioner. De flerdimensionelle varmestrømninger kan simuleres med computerprogrammer eller der kan tages højde for de ekstra varmetab ved brug af retningsliner beskrevet i litteraturen og standarder.

 

I isoleringsmaterialer transporteres varme hovedsagelig ved ledning gennem det faste materiale og ved ledning og stråling igennem luften indeholdt i materialet. Ved ledning er den transmitterede varmemængde afhængig af det faste stofs samt luftens varmeledningsevne.

 

Stråling

Strålingsbidraget ved stråling gennem luften i isoleringsmaterialet mellem de faste dele i isoleringsmaterialet afhænger af strålingstallet for det faste stof. Bortset fra forholdene ved blankt materiale er strålingstallet næsten uafhængigt af materialet. I et isoleringsmateriale er andelen af varme overført i materialet ved ledning og stråling nogenlunde det samme.

 

Blanke folier vil have en betydelig strålingsmodstand og vil derfor kunne bidrage til at mindske varmetransmission over et hulrum. På markedet findes tynde såkaldte ”isoleringfolier” med et eller flere lag blank aluminium vil dog i deres nuværende udformning ikke kunne isolere bedre end ca. 50 mm mineraluld.

I tilfælde som skøjtehaller har strålingsudvekslingen mellem isen og de omgivende flader en væsentlig effekt på energiforbruget og problemer med kondens på overfladerne som følge af stråling er et velkendt problem, som kan løses ved forskellige tiltag eller kombination af tiltag.

 

Konvektion

Konvektion vil først optræde, hvis isoleringsmaterialet indeholder meget store mængder luft i forhold til fast materiale og igangsættes ved en form for ”skorstensvirkning”, når der findes en temperaturgradient over isoleringsmaterialet. I andre materialer sker den overvejende del af varmetransmissionen ved ledning. Konvektion i isoleringsmaterialer forekommer også når isoleringen ikke beskyttes med vindspærre i ventilerede konstruktioner. Her sker der en gennemblæsning af isoleringens yderste del, som reducerer isoleringsevnen betragteligt.

 

Vi tilbyder

 

Indenfor varmeisolering tilbyder vi:

 

  • Projektgranskning
  • Tæthedsmålinger og termografi
  • Simuleringer

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00