Terrændæk

Terrændæk er betegnelsen for en type af gulvkonstruktioner, der udføres direkte på terræn, uden etventileret hulrum som f.eks. en krybekælder. Terrændækket er opbygget af tre dele:

 

1. Et kapillarbrydende lag

2. Et varmeisolerende lag

3. Et betonlag

Terrændækkets formål er at sikre et fugtstandsende og varmeisolerende stabilt underlag for bygningens gulv.

Det kapillarbrydende lag kan fx bestå af vasket stenmateriale > 4 mm, coatede letklinker eller polystyrenmateriale. Det varmeisolerende lag udføres typisk af trykfast isolering som fx mineraluld eller polystyren. Betonpladen udstøbes i en tykkelse på minimum 100 mm, for at opnå et stabilt underlag.

 

Over tiden har opbygningen af terrændæk udviklet sig meget, og der er rigtig mange terrændæk, der er udført forkert eller uhensigtsmæssigt.

  

Fugtpåvirkning

Terrændækket kan påvirkes af fugt på forskellige måder. Et højt vandspejl i terrænet eller overfladevand, der ikke drænes hurtigt nok væk fra bygningen, kan resultere i et opfugtet terrændæk. Det gælder selvfølge særligt, hvis terrændækket ikke er fugtsikret godt nok.

 

Byggefugt eller restfugt i betonen, der ikke udtørres inden gulvlægning, kan ligeledes føre til massive fugtskader, hvis ikke der indbygges en fugtspærre i konstruktionen. Det er altså ikke nok at fugtsikre terrændækket for jordfugt. Byggefugt fra betonpladen skal også hindres i at nå gulvbelægningen over terrændækket.

  

EFI Global kan bl.a. levere ydelser i form af fugtmålinger, der kan klarlægge fugtforholdene i terrændækkets beton og derved sikre et korrekt fugtniveau og et rigtig valg af fugtmembran.

 

Overisolering

Ved ældre terrændæk, er der ofte ingen eller kun meget lidt isolering under betonen. Det betyder, at der ved for meget isolering ovenpå betonen kan opstå kondens på oversiden af betonen.

Selvom fænomenet ofte kun er periodisk kan det alligevel medføre skimmelvækst, der påvirker indeklimaet.

 

Vandskader

Ved vandskader i rør, der ligger under gulve, eller som er indstøbt i badeværelsesgulve, kan der trænge meget store mængder vand ned i terrændækket.

 

Det kan være meget svært at få ud igen. Udtørring tager meget lang tid, og der ses desværre ofte fejl i fugtmålingerne, så man kommer til at lægge gulv for tidligt.

 

I værste fald kan det være nødvendigt hugge hele terrændækket op, men man kan også spærre fugten nede med en tæt membran på oversiden af betonen, og i bunden af væggene.

 

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00