Murværk

Åben studsfuge ved sokkel/fugtspærre Nedbrudte fuger i ældre murværk Porøse mørtelfuger Misfarvet murværk Misfarvede mørtelfuger i udvendigt murværk Saltskadet murværk (1) Saltskadet murværk

Åben studsfuge ved sokkel/fugtspærre

Nedbrudte fuger i ældre murværk

Porøse mørtelfuger

Misfarvet murværk

Misfarvede mørtelfuger i udvendigt murværk

Saltskadet murværk

Saltskadet murværk

Murværk er ét af de mest populære facadematerialer i Danmark, og et solidt byggemateriale. Når et murværk er hensigtsmæssigt opført, kan det holde i hundredvis af år, uden store krav til vedligehold. Murværkets udseende og specifikke egenskaber afhænger af, hvilken mursten og mørtel det bliver opført i. Med tiden vil murværket patinere, da det er et naturligt materiale, hvilket er en af materialets mange kvaliteter.

 

Typiske murværksfejl

Nye såvel som ældre murede bygninger kan have fejl i murværket. Det kan for eksempel være, at fugerne er porøse, fordi der er valgt en forkert slags mørtel, eller fordi fugearbejdet er dårligt udført. Porøse fuger kan forårsage fugtproblemer, hvilket skaber gode betingelser for skimmelvækst.

 

En anden type fejl er misfarvninger, hvor murværket ændrer markant udseende. Misfarvningerne på murværk kan være forårsaget af saltudtræk eller uhensigtsmæssig afrensning eller afsyring. I nyopført murværk er en mulig fejl, at det mønster, kaldet forbandt, murstenene er muret i, er brudt, eller er en anden type end aftalt. Det påvirker murværkets udseende og dermed, hvordan det opleves. Det er derfor en god ide at få nyopført murværk gennemgået for fejl og mangler inden aflevering.

 

Murværk kan endvidere gemme på graverende fejl i projekteringen og udførelsen af fugtspærrer, der skal lede vandet ud af murværket. Skader forårsaget af vandindtrængning sker oftest ved vinduer, døre og de sider af ydermuren, der udsættes for slagregn, hvilket kan give problemer med fugt og skimmel. Vandindtrængningen skyldes ofte, at henholdsvis murpap og TB-render ikke er anvendt korrekt i murværket, og dermed ikke afleder vandet effektivt.

 

Skader i forbindelse med renovering af ældre murværk

Det er relevant at energirenovere ældre bygninger, der for eksempel er utidssvarende isoleret. Isoleringen fører en række positive fordele med sig, såsom bedre indeklima og lavere energiregninger. Desværre ser vi tilfælde, hvor efterisolering har givet fugtproblemer i murede bygninger, fordi projektøren ikke har regnet på, hvordan isoleringen påvirker fugtforholdene i de øvrige byggematerialer, såsom mursten og træ. Det kan føre til vækst af trænedbrydende svampe og skimmel, hvilket kan skabe et usundt indeklima.

 

Tværfaglig tilgang – også til murværk

Murværk står ikke alene, og vil som regel skulle fungere med andre materialer, for eksempel træ. Derfor kombinerer Goritas viden om byggeteknik og bygningsfysik med vores tre øvrige ekspertiseområder: Svamp, insekt og træ , Skimmel, fugt, indeklima  samt Miljøkritiske stoffer . Det gør os i stand til at rådgive helhedsorienteret om, hvordan renoveringsplaner påvirker en given bygning, og vurdere konkrete projektbeskrivelser, inden nyt murværk opføres. 

 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

EFI Global tilbyder uvildig og uafhængig rådgivning. Vores medarbejdere har et indgående materialekendskab og mange års erfaring med at udrede skader på murværk og at granske byggeprojekter. Vi kan hjælpe dig med opgaver såsom:
• Murværksundersøgelser, herunder skimmelsimulering og fugtberegning.
• Skadesudredning, for eksempel i forbindelse med revner, fugtskader eller misfarvninger på murværk.
Syn og skøn, for eksempel i sager mellem udførende og bygherre i retten eller voldgiftsnævnet .
• Uvildig granskning af renoveringsplaner eller nybyggeri, så murværksfejl fanges på tegnebrættet.
• Konkrete anbefalinger og pragmatiske løsninger på, hvordan murværksfejl kan udbedres.
• Gennemgang af nyt murværk for eventuelle fejl og mangler, typisk ved aflevering samt bygningens første og femte år.


Besøg Teknologisk Instituts hjemmeside https://www.mur-tag.dk/ eller Danske Tegls kampagneside https://www.de10bud.dk/oversigt/ for mere information om murværk.

 

For mere information kontakt os på 44 85 86 00 / 75 52 21 00